Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Super Saiyan G... đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2018-12-7

Vẽ 2 đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy\(A\in Ox\)sao cho OA = 2cm.Vẽ tia OC = 2cm.Vẽ đường thẳng \(b\in Oy\)và điểm C\(\in\)tia Ot sao cho Ob = 3cm,Oc = 2cm

0
2

Đkm thằng Super Saiyan Goku

1Trả lời
Loading