Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
nguyễn hồng hạ... đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-4-9

Tỉ số của hai số lẻ là 5/7.Tìm hai số lẻ đó biết rằng giữa chúng có 5 số chẵn

0
7
Xem thêm bình luận khác

Hiệu của hai số là :

        \(5x2=10\)

Hiệu số phần bằng nhau là :

         \(7-5=2\)( phần )

Số lớn là :

         \(10:2x7=35\)

Số bé là :

          \(35-10=25\)

                     Đ/S : ... ...

41Trả lời

Đáp số là 35

Trả lời

35

gửi lời mời kb 

tk mk nữa nha

thanks bn

1Trả lời

hiệu hai số  là:

4+5+1=10

hiệu số phần bằng nhau là:

7-5=2(phần)

số bé là:10/2=5

số lớn là:10+5=15

đáp số:số bé:5 ;số lớn:15

Trả lời

hiệu của 2 số là:

5*2=10

hiệu số phần bằng nhau là

7-5=2

số lớn là

10:2*7=35

số bé là

35-10=25

đ/s ......

2Trả lời

=25

hok tốt

phương anh###

3Trả lời
Loading