Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
eeeeeeeeeeee đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-4-16

4:3=2 vì sao

0
9
Xem thêm bình luận khác

4 : 3 = 2

( Vì 4 : 3 = tứ chia tam = tám chia tư = 2 )

Hok tốt

43Trả lời

Vì bốn chia ba bằng tứ chia tam và bằng tám chia tư và bằng 2

1Trả lời

4 : 3 = 2 vì

tứ chia tam = tám chia tư = 8 : 4 = 2

Trả lời

4:3=2

Vì 4 là tứ

3 là tam

Tứ : tam = tám : tư = 8 : 4 = 2

Nên 4 :3 =2

HỌC TỐT#

Trả lời

4 : 3 = 2

( vì tứ chia tam = tám chia tư = 2)

- Học Tốt -

3Trả lời

trời đất

Trả lời
Loading