Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Nguyễn Thị Ngọ... đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-4-16

Rút gọn : A=\(\frac{1}{x^2-2x+1}-\frac{x^2-2x+1}{x^2+x^4}\)

0
0
Loading