Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Lê Khánh Linh đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-3-26

có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia 3 dư 1

0
1

Có số chữ số có 4 chữ số chia 3 dư 1 là:

(9997-1000):3+1=3000 (số)

2Trả lời
Loading