Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
vũ ngọc vân đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-2-12

Cho a,b,c là 3 số thực khác 0, thỏa mãn a+b-c/c = b+c-a/a =c+a-b/b và a+b+c khác 0.

 

0
1

Đề bài???
 

1Trả lời
Loading