Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Lưu Lê Thục Nh... đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-1-13

Hãy giải nghĩa từ "mắt" và cho biết cách giải nghĩa trên là giải nghĩa theo cách nào?

0
4

bộ phận trên cơ thể người/đọng vật, dùng dể nhìn

Trả lời

Mắt: là bộ phận để nhìn của con người

       Giải nghĩa theo cách nêu khái niệm mà từ biểu thi

1Trả lời

Danh từ  

cơ quan để nhìn của người hay động vật, giúp phân biệt được màu sắc, hình dáng; thường được coi là biểu tượng của cái nhìn của con người
mắt sáng long lanh
nhìn tận mắt
trông không được đẹp mắt
có con mắt tinh đời
chỗ lồi lõm giống như hình con mắt, mang chồi, ở một số loài cây
mắt tre
mắt mía
bộ phận giống hình những con mắt ở ngoài vỏ một số loại quả
mắt dứa
na mở mắt
lỗ hở, khe hở đều đặn ở các đồ đan
mắt lưới
rổ đan thưa mắt

mắt xích (nói tắt)
xích xe đạp quá chùng nên phải chặt bỏ bớt hai mắt
Trả lời

Mắt: là một bộ phận của con người, giúp con người có thể nhìn thấy xung quanh

Giải thích theo cách nêu khái niệm mà từ biểu thị

tk mik nhé!

Trả lời
Loading