Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Sacura đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-1-13

1 thua ruong hinh binh hanh co do dai day la 100m, chieu cao la 50m. Nguoi ta trong lua o do, tinh ra 100met vuong thu hoach dc 50 kg thoc. Hoi da thu hoach dc o thua ruong do bao nhieu ta thoc ?

( Lam on giup em!! )

0
3

Giải:

Diện tích thửa ruộng là :

100 x 50 = 5000 (m2)

Số thóc thu hoạch được là :

50 x (5000 : 100) = 2500 (kg)

2500kg = 25 tạ

Đáp số: 25 tạ

Trả lời

thanks!!!

Trả lời

Diện tích thửa ruộng hình bình hành là:

100 x 50 = 5000 ( m2)

Thửa ruộng đó thu hoạch được là :

(5000 : 100) x 50 = 2500 ( kg )

Đổi: 2500 kg = 25 tạ

           Đáp Số: 25 tạ thóc

Trả lời
Loading