Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Deo Ha đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2019-1-13

Bằng phuuwong pháp hóa học nhận biết các lọ mất nhãn

a, \(HNO_3,NaOH,HCl\)

b, \(NaNO_3,NaOH,NaCl,H_2SO_4\)

0
0
Loading