Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Đức Mai Văn đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2019-1-12

Giải pt sau: \(x^2+x+2=\left(3x-2\right)\sqrt{x+2}\)

0
0
Loading