Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Mai Văn Đức đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-1-12

\(x^2+x+2=\left(3x-2\right)\sqrt{x+2}\)  

0
0
Loading