Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Chuối Bé đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-1-11

Cho hình thang ABCD. Biết diện tích tam giác ADC là 69cm2

. Vậy diện tích tam giác BDC là:………...cm2

 

0
1

Cho hình thang ABCD. Biết diện tích tam giác ADC là 69cm2

. Vậy diện tích tam giác BDC là:……69…...cm2

1Trả lời
Loading