Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
someone on ear... đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-1-11

Who i am?

Where is this?

what happened ?

0
5

1.tôi là ai ?

2.đây là đâu ?

3.chuyện j đang xảy ra vậy

hok tốt kb nha

1Trả lời

 I don't know who you are.

4Trả lời

you are yourshelf

this is olm

you were do something

3Trả lời

1.I'm an alien

2.On earth

3.You will be killed bt scientist

1Trả lời

what happened to me?

Trả lời
Loading