Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Diệp Chi đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-1-11

Cho hình thang vuông ABCD có AB = 12m, AB =2/3 DC. DIện tích tam giác BCD là 145,8m2. Tính diện tích hình thang ABCD.

 

0
1

A B D C 12cm 12cm:(2/3) 145,8m2

Độ dài DC là : 

12 x 3 : 2 = 18 ( m ) 

Chiều cao của tam giác BCD là : 

145,8 x 2 : 18 = 16,2 ( m ) 

Diện tích tam giác ABD là : 

12 x 16,2 : 2 = 97,2 ( m2 ) 

Diên tích hình thang ABCD là : 

97,2 + 145,8 = 243 ( m2 ) 

Đáp số : 243 m2 

HỌC TỐT !!!!! 

1Trả lời
Loading