Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Đỗ Quỳnh Anh đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-1-11

4 chia 3 bằng mấy

0
9
Xem thêm bình luận khác

4 là tứ 

3 là tam 

Tứ chia tam là : tám chia tư = 8 : 4 = 2 

ok 

1Trả lời

4 : 3 = 4/3 = 1,(3)

11Trả lời

Vì 4 là tứ;3 là tam

Tứ chia tam láy vần là tám chia tư

Nên 4:3=8:4=2(đố mẹo)

k cho mình nhé

5Trả lời

1,3333333333

1Trả lời

Đố mẹo à!

4 là tứ , 3 là tam

Tứ chia tam

là tám chia tư = 2

Trả lời

Bn đố mẹo ak

<=> 4 là tứ 

<=> 3 là tam 

=> 4:3 = 8:4

=> 2

Cách 2 : 4;3 = 1,33333333...3

K cho tớ nhé ^^

Trả lời
Loading