Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Nguyễn Thị Bìn... đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2019-1-11

Từ trường ko tồn tại ở đâu

A. Xung quanh nam châm

B. Xung quanh dòng điện

C. Xung quanh điện tích đứng yên

D. Xung quanh trái đất

0
4

Từ trường không tồn tại ở xung quanh điện tích đứng yên.

-- Chọn C bạn nhé!--

Trả lời

Từ trường không tồn tại xung quanh điện tích đứng yên

Câu :C

Trả lời

C.

khi điện tích đứng yên thì từ trường không tồn tại

Trả lời
Loading