Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Nguyễn Thị Bìn... đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2019-1-11

Có 1 thanh nam châm bị gãy tại chính giữa của thanh. Lúc này 1 nửa thanh nam châm sẽ như thế nào

A.Chỉ còn cực Bắc

B.Chỉ còn cực Nam

C.Chỉ còn 1 trong 2 cực

D.Vẫn còn 2 từ cực Bắc và Nam

0
3
Xem thêm bình luận khác
Loading