Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Nguyễn Thị Mỹ ... đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-12-14

1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?

a. Ánh sáng, nhiệt độ, nước và hàm lượng khí cacbonic

b. Ánh sáng, nhiệt độ

c. Nhiệt độ, nước và hàm lượng khí cacbonic

d. Ánh sáng, nhiệt độ, nước

2. Thân củ có chức năng

a. dự trữ nước

b. hạn chế sự thoát hơi nước

c. tham gia quang hợp

d. dự trữ chất dinh dưỡng

3. Mạch rây có chức năng

a. vận chuyển nước

b. vận chuyển chất hữu cơ

c. vận chuyển muối khoáng

d. vận chuyển nước và muối khoáng

4. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có rễ cọc?

a. Cây mít, cây ổi, cây chanh

b. Cây lúa, cây hành, cây bắp

c. Cây bắp, cây xoài, cây lúa

d. Cây lúa, cây xoài, cây mít

5. Thân cây to ra do đâu?

6. Thân cây dài ra do đâu?

7. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có rễ chùm?

a. Cây hành, cây ổi, cây mít

b. Cây lúa, cây hành, cây bắp

c. Cây bắp, cây xoài, cây lúa

d. Cây lúa, cây xoài, cây mít

Ai nhanh mình cho tick!

0
5
Xem thêm bình luận khác

4-a

7-b

Mình chắc chắn mik đánh đúng 100%

Cho mik tick nữa nha ✔✔✔

CHÚC HỌC BẠN TỐT

Trả lời

1) a

2) d

3) b

5) Thân cây to ra nhờ sự phân chia các tế bào ở tần sinh vỏ, tầng sinh trụ.

6) Thân cây dài ra dó sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh ngọn.

( Có câu 4 vs câu 7 thì mik ko có giỏi về ví dụ nên ko làm đc nha bn)

Trả lời

1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?

a. Ánh sáng, nhiệt độ, nước và hàm lượng khí cacbonic

b. Ánh sáng, nhiệt độ

c. Nhiệt độ, nước và hàm lượng khí cacbonic

d. Ánh sáng, nhiệt độ, nước

2. Thân củ có chức năng

a. dự trữ nước

b. hạn chế sự thoát hơi nước

c. tham gia quang hợp

d. dự trữ chất dinh dưỡng

3. Mạch rây có chức năng

a. vận chuyển nước

b. vận chuyển chất hữu cơ

c. vận chuyển muối khoáng

d. vận chuyển nước và muối khoáng

4. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có rễ cọc?

a. Cây mít, cây ổi, cây chanh

b. Cây lúa, cây hành, cây bắp

c. Cây bắp, cây xoài, cây lúa

d. Cây lúa, cây xoài, cây mít

5. Thân cây to ra do đâu?

Thân cây to ra nhờ sự lớn lên và phân chia tế bào ở mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

6. Thân cây dài ra do đâu?

Thân cây dài ra nhờ sự lớn lên và phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn

7. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có rễ chùm?

a. Cây hành, cây ổi, cây mít

b. Cây lúa, cây hành, cây bắp

c. Cây bắp, cây xoài, cây lúa

d. Cây lúa, cây xoài, cây mít

Trả lời
Loading