Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
nguyễn thị linh đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2018-12-7

tổng 3 số = 45,6 số thứ nhất cộng số thứ 2 thì = số thứ 3 .số thứ hai = 1/3 số thứ nhất . tìm 3 số

trả lời nhanh mình tick cho

0
1

st1+st2=st3

=>st3=45,6:2=.....(tự tính)

còn lại tự làm nhé

1Trả lời
Loading