Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
nguyễn thị linh đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2018-12-7

mơ ô tô đi trong 1/2 giờ được 21 km . hỏi ô tô đó đi trong 3/2 giờ đi được bao nhiêu km ?

trả lời nhanh mình tick cho

0
1

1 giờ ô tô đi được là:21:1/2=42km

3/2 giờ ô tô đi được là:42x3/2=63km

Đ/s:63 km

1Trả lời
Loading