Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Hàn Thi đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2018-12-7

Giao điểm của đường cao

                                    trung trực

                                   trung tuyến  

                                   phân giác

Gọi là gì?

                      

0
1

Giao điểm của đường cao là trực tâm

Giao điểm của trung trực là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Giao điểm của trung tuyến là trọng tâm

Giao điểm của phân giác là tâm đường tròn nội tiếp tam giác

1Trả lời
Loading