Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Trần Tích Thườ... đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2018-12-7

Có ý kiến cho rằng: Lịch sử là môn phụ không quan trọng . Em có đồng ý với ý kiến đó hay không ? Vì sao ? Em phải làm gì để học tốt môn lịch sử

0
1

Em không đồng ý với ý kiến này. Vì tuy lịch sử là môn phụ nhưng nó giúp ta hiểu hơn về lịch sử dân tộc ta, đất nước ta và để lên lớp, chúng ta vẫn cần phải thi môn học này

1Trả lời
Loading