Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Trang Thu đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-12-7

giải hệ pt

\(\left\{{}\begin{matrix}x^3+y^3=1\\x^4+y^4=1\end{matrix}\right.\)

0
0
Loading