Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Nhật Linh đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-12-7

giải giúp mình câu này với

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=5\\x^4+y^4=97\end{matrix}\right.\)

cảm ơn trước :)

0
0
Loading