Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Minh Vy đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-12-7

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm,AC=8cm.Gọi M trung điểm BC và D là điểm đối xứng của B qua A.

a) Tính AM và chứng minh hình tứ giác ABCD là hình thang

b) Đường thẳng qua C song song với AB cắt tia AM tại E. Chứng minh tứ giác ABEC là hình chữ nhật

c) Gọi M là hình chiếu của D lên BC, từ M vẽ đường thẳng song song với CE cắt DC tại F. Tính số đo gốc EFA

0
0
Loading