Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Bình Minh đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-12-7

Hai viên bi được thả rơi cùng độ cao, cách nhau 0.5s. Cho g =10m/s². Tính khoảng cách 2 viên bi sau khi viên thứ nhất rơi được 1.5s.

0
1

gốc thời gian lúc viên bi thứ nhất rơi, gốc tọa độ tại vị trí thả rơi, chiều dương hướng xuống

y1=\(\dfrac{1}{2}.g.t^2\)

\(y_2=\dfrac{1}{2}.g.\left(t-0,5\right)^2\)

khoảng cách hai viên bi với t=1,5s

\(\Delta x=\left|y_1-y_2\right|\)=6,25m

Trả lời
Loading