Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Thuy Tran đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-12-7

"Dịch hạch, thổ tả, hàng vạn hàng triệu người chết, nhờ tiến bộ y học, loài người hầu như đã diệt trừ được những dịch khủng khiếp ấy.Nhưng vào cuối thế kỉ này lại xuất hiện những ôn dịch khác."

Câu 1: Đoạn trích trên trích từ tác phẩm nào?Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản có chứa đoạn trích trên?

Câu 2:"Ôn dịch" tác giả muốn nói ở đây là gì?Văn bản có chứa đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào?

Câu 3: Nhan đề của văn bản này có gì đặc biệt?

Câu 4: Bằng hiểu biết của em kết hợp với kiến thức đã học hãy thuyết minh về tác hại của thuốc lá đối với con người thành một chuỗi câu văn khoảng 2/3 trang giấy thi.

Câu 5: Kể tên các văn bản đã học cùng thể loại với văn bản trên.

0
1

Câu 1:

Đoạn trích trên thuộc văn bản ''Ôn dịch thuốc lá''

Câu 2:

Đó là ôn dịch thuốc lá. Kiểu văn bản là kiểu văn bản nhật dụng

Câu 3:

tác giả dùng dấu phẩy để:
-Ngăn cách nhan đề, có thể sửa như: Ôn dịch thuốc lá...Tuy nhiên sẽ làm giảm mất ý nghĩa mà tác gia muốn biểu đạt.
-Nhấn mạnh tính chất nguy hiểm của thuốc lá.
-Ôn dịch là 1 tiếng chửi rủa. Ở đây, tác giả muốn biểu đạt sự căm giận thuốc lá, chửi rủa nó như là " Đồ ôn dịch"

Câu 5:

Bài toán dân số

Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

Trả lời
Loading