Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
2003 đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-12-7

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M là trung điểm của AC. Gọi N là điểm thỏa: BN = k.BC. Tìm k sao cho AN ⊥ BM

0
0
Loading