Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
2003 đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-12-7

Trong mặt phẳng Oxy cho A(-1;2), B(3;1), C(4;-1). Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình thang vuông tại A và D

0
0
Loading