Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Lê Gia Bảo đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-12-6

Cho tứ giác ABCD có AD=BC. N,M lần lượt là trung điểm của AB và CD. MN cắt AD tại I cắt BC tại J. CJ cắt ID tại .

Chứng minh: tam giác KIJ cân

Giải hộ tui!! Nhỏ Hồ Ly ; Nơ Lê Thị

0
11
Xem thêm bình luận khác

đây hình như là hình không gian<tui dốt toán mà cứ hỏi là sao?>

Trả lời

Thắc mắc nha. Theo hình thì cạnh AB đối với cạnh DC vậy đường thẳng nối trung điểm của 2 cạnh này làm sao cắt 2 cạnh bên được?

Bảo ơi, đăng bài ở đâu vậy? limdim Tích vô hướng 2 véc tơ và ứng dụng, đi sâu quá vậy. :v

A B C D M N

Trả lời
Loading