Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
2003 đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-11-23

Tính tổng

S = cos100 + cos300 +...+ cos1500 + cos1700

0
1

S= (cos100+cos1700) + (cos300+cos1500) + (cos500+cos1300)+(cos700+1100)+cos900

=0

Trả lời
Loading