Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Phượng Trương đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-11-7

hai xe máy đồng thời xuất phát, chuyển động đều và ngược chiều nhau trên quãng đường AB dài 120km, xe 1 đi từ A đến B với vận tốc V1=40km/h và xe 2 đi từ B đến A với vận tốc V2=50km/h thì gặp nhau tại C.

a) tính thời gian hai xe gặp nhau.

b) tìm vị trí gặp nhau của hai xe.
giúp e với ạ mai e thi r ạ

0
1

a) Ta có:

V1t + V2t = AB ⇔ 40t + 50t = 120

⇔ 90t = 120

⇒ t = \(\dfrac{120}{90}\) = 1,3 (h)

Vậy thời gian hai xe gặp nhau là 1,3 giờ

b) Ta có:

AC = V1t = 40 \(\times\) 1,3 = 52 (km)

Vậy hai xe gặp nhau và cách A 52km


Trả lời
Loading