Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Nguyễn Lâm Việ... đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2018-10-4

Hôm nay là chủ nhật . Hỏi sau \(1^3+2^3+3^3+...+2008^3\) ngày nữa sẽ là thứ mấy trong tuần?

0
10
Xem thêm bình luận khác

chu nhat

21Trả lời
Sai rồi bạn ơi
23Trả lời

Chủ nhật

34Trả lời

Chủ Nhật OK

1Trả lời

Ta có công thức sau : 13+23+33+...+n3=(1+2+3+...+n)2

Suy ra : ta có sau 20170362 ngày 

Ta thấy rằng : 2017036 chia hết cho 7 (vì một tuần có 7 ngày) suy ra : 20170362 chia hết cho 7

Suy ra sau 13+23+...+20083 sẽ rơi vào ngày chủ nhật

71Trả lời

Chủ nhật

Trả lời
Loading