Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Nguyễn Lâm Việ... đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2018-10-4

Hôm nay là chủ nhật . Hỏi sau \(1^3+2^3+3^3+...+2008^3\) ngày nữa sẽ là thứ mấy trong tuần?

0
9
Xem thêm bình luận khác

ngày chủ nhật nha bn

1Trả lời

chu nhat

21Trả lời
Sai rồi bạn ơi
23Trả lời

Chủ nhật

33Trả lời

Chủ Nhật OK

1Trả lời

Ta có công thức sau : 13+23+33+...+n3=(1+2+3+...+n)2

Suy ra : ta có sau 20170362 ngày 

Ta thấy rằng : 2017036 chia hết cho 7 (vì một tuần có 7 ngày) suy ra : 20170362 chia hết cho 7

Suy ra sau 13+23+...+20083 sẽ rơi vào ngày chủ nhật

51Trả lời
Loading