Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Jonh Capricorn đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2018-10-3

tìm tất cả cá số thực x sao cho \(x+\sqrt{2017}\)và \(\frac{8}{x}-\sqrt{2017}\)đều là số nguyên

0
1
Loading