Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Nguyễn Chí Thà... đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2018-10-2

Cho \(\widehat{xOy}\)nhọn, hai điểm A,B nằm ở miền trong của góc. Gọi A', B' lần lượt đối xứng với A,B qua Ox, Oy. Tìm trên Ox điểm M, trên Oy điểm N sao cho AM + MN + BN min

0
1
Loading