Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
kiet nguyen anh đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-2-11

Một cái lều hình vuông được dựng ở trung tâm của một mảnh vườn hình vuông. Khoảng cách từ mỗi mép ngoài cái lều tới tường bao quanh khu vườn là 8 m. Biết tổng diện tích của phần mảnh vườn không tính cái lều là 448 m2, tính diện tích cái lều, theo m2?

bai-toan-lop-4-lam-kho-nguoi-lon

0
1

Do hiệu độ dài cạnh của mảnh vườn với độ dài cạnh của cái lều là 16 m nên từ hình vẽ ta có NF = NP = 16 m, MN = EN. Từ đó suy ra:

S(vườn) = S(CPNF) + S(MBFN) + S(DPNE)

= 16 x 16 + 16 x MN + 16 x EN = 256 + 32 x MN

Do S(vườn) = 448 nên 256 + 32 x MN = 448, suy ra MN = 6 (m).

Vậy diện tích cái lều là: 6 x 6 = 36 (m2)

3Trả lời
Loading