Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Diệp Chi đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2018-3-7

Một người có một tạ gạo. Buổi sáng người đó bán được 2/5 số gạo đó, buổi chiều bán được 3/4 số gạo còn lại. Hỏi dau hai buổi bán gạo, người đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo???

0
3

Thiếu đề 100%

Trả lời

buoi sang ban 40 con lai 60 ,chieu ban 45 con lai 15 k minh voi hu hu

Trả lời

Đổi 1 tạ = 100 kg

2/5 số gạo lúc đầu là:

100 * 2/5 = 40 ( kg )

Số gạo còn lại là:

100 - 40 = 60 ( kg )

3/4 số gạo lúc đầu là:

60 * 3/4 = 45 ( kg )

Người đó còn lại số ki-lô-gam gạo là:

60 - 45 = 15 ( kg ) 

     Đ/S : 15 kg gạo

Các bạn nhớ k nhé Diệp Chi

1Trả lời
Loading