Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc
Phạm Thị Nhập đã đăng 1 câu hỏi trên OLM
2019-2-11

cho x,y,z,t là 4 số thực khác 0 thỏa mãn y^2=xz,z^2=yt và y^3+z^3+t^ khác 0 cmR y^3+z^3+x^3/y^3+z^3+t^3=x/t

0
1

ooooooooooooooooooooo  

3Trả lời
Loading