Đang tải...


Giới thiệu
Điều khoản
© 2018 Bingbe Inc

Thuy Tran


Lớp: 7

0
Bạn bè
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
Loading
Viết gì đó cho Thuy Tran
Thuy Tran đã đăng 1 câu hỏi trên Học24
2018-12-7

Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ:
- Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!
Hoảng quá, anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì. Người nhà lí trưởng cười một cách mỉa mai:
- Anh ta lại sắp phải gió như đêm qua đấy!
Rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị Dậu:
- Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không? Đấy! Chị hãy nói với ông cai, để ông ấy ra đình kêu với quan cho! Chứ ông lí tôi thì không có quyền dám cho chị khất một giờ nào nữa!
Chị Dậu run run:
- Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đâu?
Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất...

Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát:
- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất!
Chị Dậu vẫn thiết tha:
- Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại!
Cai lệ vẫn giọng hầm hè:
- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à!

Câu 1: Đoạn trích trên trích từ tác phẩm nào ? Của ai?

Câu 2: Xác định các tình thái từ được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 3: Đoạn trích trên được viết vào thời gian nào?Thuộc trào lưu văn học giai đoạn nào của văn học Việt Nam?

Câu 4: Xác định biện pháp tu từ nói quá trong đoạn trích?

Câu 5: Viết đoạn văn ngắn khoảng (8 câu) nêu cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" của Ngô Tất Tố? Trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và dấu hai chấm.(Gạch chân câu ghép,dấu hai chấm)

Câu 6: Tìm tác phẩm có cùng chủ đề về người nông dân có trong đoạn trích trên ,nêu rõ tên tác giả.

0
1
Loading

Thuy Tran

Bạn bè 0